نمایش دادن همه 17 نتیجه

کاسه مسی ساده

230,000 تومان490,000 تومان
ساخته شده به روش عملیات کشش و چکش زنی دستی

اردورخوری مسی آذین

1,050,000 تومان2,285,000 تومان
کاملا دست ساز.این محصول دارای لایه محافظ آنتی اکسیدان است.

کاسه مسی زرین

430,000 تومان640,000 تومان
ساخته شده به روش عملیات کشش، این محصول دارای لایه محافظ آنتی اکسیدان است.

سینی مسی گرد

750,000 تومان1,500,000 تومان
تماما دست ساز. این محصول دارای لایه محافظ آنتی اکسیدان است.

اردورخوری مسی گرد سه خانه

1,300,000 تومان
تماما دست ساز. این محصول دارای لایه محافظ آنتی اکسیدان است.

کاسه مسی کوبه ای

360,000 تومان1,600,000 تومان
ساخته شده به روش عملیات کشش و چکش زنی دستی. این محصول دارای لایه محافظ آنتی اکسیدان است.

جام مسی چکشی زرمس

500,000 تومان1,300,000 تومان
ساخته شده به روش عملیات کشش و چکش زنی دستی. این محصول دارای لایه محافظ آنتی اکسیدان است.

کاسه مسی راسا

360,000 تومان1,600,000 تومان
ساخته شده به روش عملیات کشش و چکش زنی دستی. این محصول دارای لایه محافظ آنتی اکسیدان است.

گوی مسی زرمس

380,000 تومان540,000 تومان
ساخته شده به روش عملیات کشش. این محصول دارای لایه محافظ آنتی اکسیدان است.

کاسه مسی کجراه

360,000 تومان1,600,000 تومان
ساخته شده به روش عملیات کشش و چکش زنی دستی. این محصول دارای لایه محافظ آنتی اکسیدان است.

اردورخوری مسی گلسا

900,000 تومان
ساخته شده به روش عملیات کشش. این محصول دارای لایه محافظ آنتی اکسیدان است.

اردورخوری مسی پیچک

1,700,000 تومان
تماما دست ساز. این محصول دارای لایه محافظ آنتی اکسیدان است.